AS Transmix on Eesti päritolu rahvusvahelisi vedusid teostav ettevõte, mis asutati 1996.a. Tartus. Ettevõtte peamiseks tegevuseks on rahvusvaheliste maanteevedude osutamine nii tent;- külmik kui ka loomaveo haagistega.

 

AS Transmix areneb pidevalt, meie peamisteks märksõnadeks on tõhusus ja hea teenuse kvaliteet. Kvaliteeditaseme tõstmiseks peetakse oluliseks töötajate pidevat koolitamist koos praktiliste kogemuste jagamisega, et luua soodne pinnas sünergia tekkeks.
Teame kui tähtis on tellijatele spetsialistide pädevus, hea teenindus, lihtne töökorraldus ja operatiivne tegutsemine igapäevaste transpordi ja logistikaprotsesside korraldamisel.
Seetõttu oleme alati leidnud parima lahenduse logistiku ja tellija pikemas koostöös, kus klient harjub esitama vedajale informatsiooni selliselt, et see abistaks teenuseosutajat maksimaalselt. Antud tööstiil õpetab omakorda tundma kliendi tööstiili ja vajadusi, mis ongi eduka klienditeeninduse alustaladeks.

 

Meie eesmärgiks on pakkuda klientidele täiuslikku logistilist teenust. Kliente teenindavad iga päev uued Scania ja DAF kaasaegseimad mudelid, tagades võimalikult hea kvaliteediga transporditeenuse. Hetkel on AS Transmix logode all sõitmas 17 Euro-3 ja 11 Euro-5 nõuetele vastavat raskeveokit ning tent- ja külmikhaagist. 
Meie põhilised väljakujunenud veosuunad on Eesti, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Saksamaa, Holland, Belgia, ning Venemaa.

Tegeleme ka elusloomade transpordiga. Selleks olemas kõikidele EURO nõuetele vastavad spetsiaalsed loomaveo haagised. Firma omab rahvusvahelist Vedaja Registreerimistunnistust ning on võimaldanud töötajatele ka vastava eriväljaõppe.

Aastast 1997 on AS Transmix ERAA (Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon) liige. Meie transpordivahendid on kindlustatud kaskokindlustusega. Lisaks omame CMR ja TIR tolliriskide kindlustust, mis on abiks kliendi varaliste riskide kindlustamiseks transporditeenuse osutamisel rahvusvahelistel teedel.

 

AS Transmix konkurentsieeliseks on logistikute ja autojuhtide kõrge motiveeritus ja professionaalsus ning suur töövõime. Klientidele pakutav teenus on usaldusväärne, kindel ja paindlik. Oluline osa teenuse osutamisel on kooskõlastamised partneritega ja probleemide õigeaegne ning kiire lahendamine, seetõttu püüame tundma õppida klientide väärtusi, loomaks neile vajalikke logistilisi lahendusi.
Kogemused näitavad, et klientidele meeldib pikaajaline koostöö. Olles kord teenust kasutanud ja jäädes selle kvaliteediga rahule, ollakse valmis pikaajaliseks kliendistaatuseks.