Veoteenus

Meie eesmärgiks on pakkuda klientidele täiuslikku logistilist teenust. Kliente teenindavad iga päev uued Scania, DAF ja Volvo kaasaegseimad mudelid, tagades võimalikult hea kvaliteediga transporditeenuse. Hetkel on AS Transmix logode all sõitmas üle 30ne EURO 5 ja EURO 6 nõuetele vastavat raskeveokit ning tent-, külmik- ja konteinerhaagist. 
Meie põhilised väljakujunenud veosuunad on Eesti, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Saksamaa, Holland, Belgia, ning Venemaa.

Tegeleme ka elusloomade transpordiga. Selleks olemas kõikidele EURO nõuetele vastavad spetsiaalsed loomaveo haagised. Firma omab rahvusvahelist Vedaja Registreerimistunnistust ning on võimaldanud töötajatele ka vastava eriväljaõppe.

Aastast 1997 on AS Transmix ERAA (Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon) liige. Meie transpordivahendid on kindlustatud kaskokindlustusega. Lisaks omame CMR ja TIR tolliriskide kindlustust, mis on abiks kliendi varaliste riskide kindlustamiseks transporditeenuse osutamisel rahvusvahelistel teedel.

 

AS Transmix konkurentsieeliseks on logistikute ja autojuhtide kõrge motiveeritus ja professionaalsus ning suur töövõime. Klientidele pakutav teenus on usaldusväärne, kindel ja paindlik. Oluline osa teenuse osutamisel on kooskõlastamised partneritega ja probleemide õigeaegne ning kiire lahendamine, seetõttu püüame tundma õppida klientide väärtusi, loomaks neile vajalikke logistilisi lahendusi.
Kogemused näitavad, et klientidele meeldib pikaajaline koostöö. Olles kord teenust kasutanud ja jäädes selle kvaliteediga rahule, ollakse valmis pikaajaliseks kliendistaatuseks.